Khai báo y tế điện tử online

THÔNG TIN HÀNH CHÍNH
MỤC ĐÍCH ĐẾN BỆNH VIỆN
TRONG VÒNG 14 NGÀY, ÔNG/BÀ CÓ:BỆNH VIỆN ĐA KHOA CỬA ĐÔNG

Số 136 và 143 Nguyễn Phong Sắc - P. Hưng Dũng - TP. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3569 888 - (0238) 626 9999
Website: http://benhviencuadong.vn/